Den 19. April 1978 mønstrede jeg  som Radiotelegrafist ombord på MT Pasadena/OZPZ. Pasadena blev leveret til ØK i 1976, efter at Nakskov Skibsværft have bygget det til en græsk reder, der efter en retssag med værftet ikke ønskede at overtage skibet. Skibet blev sat i drift med ØK som korresponderende reder, dansk flag og dansk besætning. Skibet var på 33.714 TDW og endte sine dage på ophugningsstranden Chittagon  i Marts 2001.